Vad är patellär bursit?

Patellar bursit är ett inflammatoriskt tillstånd som påverkar knäskyddet. Historiskt kallad housemaids knä, presenterar patellär bursit vanligtvis symtom på smärta och inflammation som kan begränsa sin rörlighet och göra det svårt att delta i olika fysiska aktiviteter. Behandling av patellär knäbursit inbegriper vanligtvis administrering av antiinflammatoriska läkemedel och i vissa fall fysisk terapi för att minska inflammation och förbättra ledfunktionen.

Knäbursit är ett progressivt tillstånd som i början kan manifesteras på grund av olika situationer. Den upprepade appliceringen av tryck på knäskålen, såsom vid knäböjning, kan orsaka inflammation och obehag som bidrar till utvecklingen av patellär bursit. De flesta individer kan utveckla knäbursit om de har upprepade faller som direkt påverkar knäet eller har haft en direkt skada på knäleden. Andra faktorer som kan bidra till utvecklingen av prepatellär och patellär bursit inkluderar förekomsten av ett kroniskt artritiskt tillstånd, såsom gikt eller en bakteriell infektion i knäleden.

En diagnos av patellär bursit görs vanligen under en palpatorisk och fysisk undersökning av knäleden. I närvaro av vätskeackumulering kan ett aspirationsförfarande utföras vilket innefattar extraktion av ett vätskeprov med en liten, ihålig nål. Ibland kan ett batteri med ytterligare testning beställas för att diskontera förekomsten av infektion eller andra markörer som indikerar sjukdom. Individer kan genomgå avbildningstest, såsom röntgen och ultraljud, för att ytterligare utvärdera knäledets tillstånd och bekräfta närvaron av bursit.

Personer med tidigt stadium knäbursit, känd som prepatellär bursit, kan märka litet obehag och inflammation i knäleden som gradvis försämras med fortsatt aktivitet. Det är inte ovanligt att knäskålen ibland känner sig varm eller uppvisar svullnad med fortsatt användning. Eftersom patellär bursit förvärras, blir värmen och obehag som ursprungligen episodisk blir kronisk i presentation. Symptomatiska individer kan också uppleva ömhet eller skarp smärta när tryck appliceras på det drabbade knäet.

Behandling av patellär bursit inbegriper i allmänhet proaktiva åtgärder på individens vägnar för att begränsa fysisk aktivitet som kan ytterligare påkänna eller placera påtryck på det drabbade knäet. Beroende på svårighetsgraden av symtomen kan antiinflammatoriska läkemedel användas, såsom kortikosteroidinjektioner, för att minska inflammation och förbättra ledfunktionen. I närvaro av infektion kommer en antibiotikummedicinering generellt att administreras för att eliminera den bakteriella närvaron som inducerar symptom. Fysioterapi kan också föreslås för personer vars rörlighet har påverkats. Svåra presentationer av patellär bursit som visar sig inte reagera på traditionell behandling kan kräva kirurgi för att återställa gemensam funktionalitet.