Vad är sambandet mellan utmattning och högt blodtryck?

Trötthet och högt blodtryck är kopplade på flera sätt. Hos personer med kroniskt högt blodtryck som inte får behandling kan trötthet vara ett symptom, samt en indikator på skador på kardiovaskulärsystemet. Dessutom har vissa mediciner som används för att hantera högt blodtryck trötthet som en bieffekt, särskilt under justeringsperioden när patienterna börjar börja ta medicinen. Högt blodtryck är vanligtvis associerat med en konstellation av andra symtom.

Högt blodtryck, även känt som högt blodtryck, definieras som den punkt då blodtrycksmätningarna börjar nå 140/90 eller högre. Många människor upplever inte symptom, särskilt i tidigt skede, och det ökade trycket leder inte direkt till trötthet. Om patienten inte behandlas börjar den kroniska hypertensionen att skada kroppens organ, inklusive njurarna, hjärtat, ögonen och hjärnan.

När organen är skadade på grund av högt blodtryck, kan patienten snabbt bli utmattad. Han eller hon kan också uppleva symtom som illamående, suddig syn och förvirring, beroende på vilka organ som är skadade och skadans omfattning. Sådana symtom kan leda patienten till att söka läkarvård, och om det höga blodtrycket inte redan har identifierats kommer det sannolikt att diagnostiseras vid denna tidpunkt. En sjukvårdspersonal kommer också att fråga om symptom för att mäta svårighetsgraden och varaktigheten av problemet.

Patienter med högt blodtryck som börjar ta mediciner för att hantera det när andra åtgärder inte fungerar kan också utveckla trötthet. I detta fall är trötthet och högt blodtryck kopplade, eftersom när människor först börjar ta mediciner kan kroppen känna av det reducerade blodflödet när blodtrycket börjar falla. Detta kan orsaka yrsel och trötthet tills kroppen anpassar sig till det mer normala blodtrycket, varvid patienten bör börja känna sig bättre. Patienter på mediciner som upplever trötthet kan diskutera möjligheten att läkemedelsresor med sjukvårdspersonal under anpassningsperioden om de anser att tröttheten är försvagande.

Människor kan undvika trötthet och andra problem genom att vidta snabb åtgärd när blodtrycket börjar öka. I de tidiga stadierna kan hypertoni hanteras med kost och motion, innan någon skada har uppstått eller läkemedel blir nödvändigt. Att ha blodtrycksmätningar som tas regelbundet gör det möjligt för personer att identifiera stiger i blodtryck när problemet fortfarande är lätt att behandla.